Реклама

Sape


загрузка...

Шпаргалки - Сочинения на украинском языке

Діалог автора і читача у постмодерністському романі У. Еко «Ім'я троянди»

Автор роману «Ім'я троянди» Умберто Еко — відомий італійський учений і публіцист. Умберто Еко віддав багато сили вивчанню питань художньої творчості. У своєму ностмодерністському романі «Ім'я троянди» письменник не лише виконував художні завдання, але й прагне написати твір, який би сформував активного, мислячого читача.

Постмодернізм став потужним літературним напрямком другої половини XX століття, хоча його витоки проглядаються уже в модерністський

період. У поетмодєрністській літературі змінюються не стільки зображувальні засоби і тематика, скільки найглибинніші художні принципи. Це стосується і ставлення автора до свого твору, і нової взаємодії письменника з читачем. У період модерну читач був об'єктом, на який спрямовувалися певні художньо-оформлені ідеї письменника-драматурга. У новий період читач стає співавтором, tie об'єктом впливу, а рівноправним суб'єктом, без існування якого не було б ні письменника, ні його твору.

«Ім'я троянди» — постмодерністський роман, тому його не можна сприймати лише як історико-детективиий твір. Утім, письменник передбачав і таке прочитання свого твору. Адже особливість постмодерністської літератури у тому, що читач може знайти у творі не один чи декілька смислів, заданих автором, а нескінченну множину значень, асоціацій, відсилань до інших творів.

Продолжение сочинения

Читайте также сочинения:

Add comment

Реклама
Яндекс.Метрика