Реклама

Sape


загрузка...

Шпаргалки - Сочинения на украинском языке

Реалістичні та романтичні елементи в повісті М. Гоголя «Шинель»

Творчості М. Гоголя властиве поєднання романтичних та реалістичних рис, що відобразилося і в його повісті «Шинель». Головним героєм твору є Акакій Акакійович Башмачкін, чиновник, який працював в одному з петербурзьких департаментів. Вже у виборі персонажа простежується вплив реалістичних тенденцій на стиль письменника.

Як відомо, реалізм характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішньому світі людини, основною для реалізму стає проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування характеру особистості.

Башмачкін — типовий образ. Він уособлює безліч службовців, «маленьких людей», життя яких проходить непомітно для оточуючих. М. Гоголь детально змальовує його зовнішність, одяг, стиль поведінки, що теж властиве реалізму. Письменник акцентує увагу на стосунках між людьми. Оскільки для Акакія Акакійовича сенсом життя є його робота (він переписує папери), то у творі показуються стосунки між колегами, а також ставлення вищих чинів до підлеглих. Особлива увага приділяється розкриттю конфлікту, який і став причиною передчасної смерті головного героя. Це надмірна жорсткість, бездушність у поведінці генерала, до якого звернувся за допомогою Башмачкін. Тобто в повісті розкриваються взаємини людини й середовища, що теж є реалістичною рисою.

Продолжение сочинения

Читайте также сочинения:

Add comment

Реклама
Яндекс.Метрика